Rosella

Autor: Eulària Anzizu
Obra: Poesies , 1919

Rosella

¡Què bonica és la rosella
tan vermella!
és l'estimada del blat.

Jo com ella prou voldria
ser l'aimia de Jesús Sagramentat.

Vós, Mareta, si volíau
li diríau
que a sols Ell vull estimar.