Sempre anava cercant nous punts...

Autor: Lluís Salvador d' Austria Toscana
Obra: Obres completes [Arxiduc] , 1990

Sempre anava cercant nous punts de vista per fer-hi miradors o altres construccions. Hi havia un penyal isolat que semblava fet a propòsit per aixecar-hi algun edifici que dominàs tots els entorns.

Amb no poca fadiga i dificultat, vaig pujar es primer pic a damunt dit penyal amb en Pere Fiol, però no ho pagà, per sa magnífica vista que d'allà disfrutàrem.

Volent celebrar el sisè centenari de sa fundació de Miramar, vaig pensar en aixecar-hi una capelleta amb s'estàtua des fundador.

Part damunt vaig fer sa pedrera de ses pedres vives, blanques, de sa capella, alçant un marge pels escombros; ses altres varen esser tretes d'un parei de llocs,  més avall.

Guiat per sa bandera de s'antiga universitat Lul·liana que se conserva a Montision, partia es clero en Creu alçada, sa Creu de plata feta a Praga per F. Wachsmann, p'es caminet d'enmig des bosc, a col·locar sa primera pedra de sa futura rotonda: n'hi posaren dues: una. duita de Bugia, a on va esser martirisat es gran mallorquí, i una altra de Yerbabuena de San Francisco, s'actual San Francisco, missió fundada per un franciscà mallorquí, Fra Joan Serra. Rara és sa coincidència del nom i llinatge d'aquest amb so de l'abans citat D. Joan Serra, propietari de Miramar, que va esser el que el me va vendre.

Sa capella va ésser feta, segons dibuix de Friedrich Wachsmann, de Praga, tota de pedra viva blanca, com ja s'ha dit. Es forro de sa part de dedins, s'altar, sa teulada i es portal són de pedra de Santanyí. La va fer Mestre Pere Fiol, i per sa part de pedra de Santanyí vaig tenir homos des pla que són més pràctics per aquells trebais. Es pis és de marbres de s'illa; de Deià, es de color fosc amb venes blanques; d'Artà, es de color consemblant; un tot fosc, de Puigpunyent; roig, de Binissalem i grisenc també d'aquest darrer lloc. Sa pedra d'enmig, vermeienca, és de Miramar. S'estàtua és feta d'en Dupré, de Florència, i va esser es seu darrer trebai, fins an es punt de que es peu no estava acabat i el va acabar sa seua fia. Sa catifa va esser teixida a s'Alfombrera de Palma, segons dibuix de Wachsmann, i lo mateix es canalobres i sa creu, fets a Praga.