També a últims del mes de setembre...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 25 d'agost de 1774. També a últims del mes de setembre se comença a posar mà a la gran obra de la Rambla de demolir les muralles velles, des d'envers los Caputxins fins a trobar lo portal frente del de les Atarassanes, sens altres obres, per l'embelliment de la Rambla, a fi de donar-li maior extensió i dos muntades amples per dos cotxes: lo un que toca un bocí de l'hort dels frares de Sant Francesc, per muntar a la muralla de Mar, i l'altra al costal del convent de Santa Mònica i del quartel de les Atarassanes, per muntar a la muralla de Terra; fent-s'hi de nou dos quartels i baluards, per quimera dels castellans als catalans, que així se pot inferir, i també agrandir les Atarassanes, per les obres del rei.