Tres noms: Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Joanot Martorell...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià III , 1996

Tres noms: Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Joanot Martorell

Tres noms només, que alenen a la terra pregonament,
com llànties enceses,
fosforescents entre els morts i la terra,
com capitells o com joc dels infants.

Per vostres noms d'arrels i d'amargura,
pels vostres noms de cabellera i vidre,
pels vostres noms d'ossos i d'aigua, líquens,
regne dels morts, esquelets desvetllats.

Pels vostres noms, corona permanent,
bandera al vent i llençol de tristesa,
rella d'amor i il·limitat migdia,

pels vostres noms, els noms del tres en ratlla,
pels vostres noms de clivellades síl·labes,
pels vostres noms de falç i de futur!