UN entre tants...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Llibre de meravelles , 2007

UN entre tants,

entre atanyosos

i bruts treballs.

 

Un entre tants.

 

Un entre tants,

mira l'encesa

flor dels amants.

 

Un entre tants.

 

Un entre tants,

irat i tendre,

bel·ligerant.

 

Un entre tants.

 

Un entre tants,

duia el dolcíssim

pit tatuat.

 

Un entre tants.

 

Un entre tants

d'obscura lluita,

d'afany constant.

 

Un entre tants.

 

Un entre tants

com lluiten, moren,

amants, amants!