Una grogor d'autumne anticipat...

Autor: Vicent Andrés Estellés
Obra: Mural del País Valencià II , 1996

Una grogor d'autumne anticipat,

o de paper antic de periòdic,

o de paper mastegat de vegades,

ha davallat des del castell altíssim,

entre una olor de flors de tarongers,

virginitats encara inconcebibles,

amb dòcils mans i molt benigna sina.

Mire les gents que hi ha a la glorieta.

Veig aquest vell que ha mirat tantes coses,

tant ha cregut i descregut després.

Mire, enllà, dalt, esdentats, els marlets.

El capaltard és d'un vell or solemne.

He vist el circ, el que queda del circ.

Veig, el castell, la darrera esperança.