Hotel Espléndido

latitud: 39.792088
longitud: 2.695883

Municipi: Sóller
Comarca: Mallorca

Hotel Espléndido

Cementiri

latitud: 41.287276
longitud: 1.097603

Municipi: Mont-ral
Comarca: Alt Camp

Cementiri

Soler i Godés, Enric

Castelló de la Plana, 1903 - València, 1993

Soler i Godés, Enric

Una vegada va haver-hi una gran pesta de caparra...

Amades i Gelats, Joan. Queralbs

Una vegada va haver-hi una gran pesta de caparra...

Vallcorba i Plana, Jaume

Tarragona, 1949 - Barcelona, 2014

Vallcorba i Plana, Jaume

Seguint la gran avinguda a la dreta...

Pla i Casadevall, Josep. Girona

Seguint la gran avinguda a la dreta...

1.135 autors, 9.243 textos inscrits en 4.732 indrets, 3 rutes, unes 1.848.600 paraules repartides per la nostra geografia