Avel·lí Artís - Gener

Sobre l'autor

Barcelona, 1912, 2000

Tots els autors