Gabriel Ferrater i Soler

Sobre l'autor

Reus, 1922 - Sant Cugat del Vallès, 1972

Escriptor

Tots els autors