Jordi Cornudella i Martorell

Sobre l'autor

Barcelona, 1962

Tots els autors