Josep Aladern

Sobre l'autor

Pseudònim de Cosme Vidal i Rosich.

Pseudònim de Cosme Vidal i Rosich

Tots els autors