Manuel Ribot i Serra

Sobre l'autor

Sabadell, 1859, 1925

Escriptor

Tots els autors