Pius Pujades i Lladó

Sobre l'autor

Girona, 1938

Tots els autors