Santiago Riera Tuèbols

Sobre l'autor

Barcelona, 1935

Tots els autors