Andreu Martín i Farrero

Sobre l'autor

Barcelona, 1949

Tots els autors