Carles Duarte i Montserrat

Sobre l'autor

Barcelona, 1959

Tots els autors