Carme Meix i Fuster

Sobre l'autor

Gandesa, 1937

Tots els autors