Gabriel Galmés i Truyols

Sobre l'autor

Manacor, 1962, 2001

Tots els autors