Joan Timoner i Petrus

Sobre l'autor

Maó, 1910, 1997

Tots els autors