Josep Maria Benet i Jornet

Sobre l'autor

Barcelona, 1940

Dramaturg

Tots els autors