Oriol Bohigas i Guardiola

Sobre l'autor

Barcelona, 1925

Tots els autors