Rafael Vallbona i Sallent

Sobre l'autor

Barcelona, 1960

Tots els autors