Rosa Maria Font i Massot

Sobre l'autor

Sant Pere Pescador, 1957

Tots els autors