Col·legi de les Escoles Pies. Bombardeig. Biblioteca

València (València)

Torna a la llista