Àmfora grega

Elisen Climent - 1985 - Valencia

Coloms

Autor: Jordi Pàmias i Grau

Coloms

Sota la nuvolada,
blancs parrups de colom.

Ràfegues d'aire fresc
pentinen les llambordes,
al carrer solitari.
Han revingut, les fonts
de la vila. Quin doll,
a les altes canelles!
Alegria de l'aigua!

Els vells plàtans enyoren
cants i danses d'estiu, a la vasta esplanada.
I les taules de pedra
—estriades o llises—
guarden molles de  pa.

Hi aniran, en el somni,
coloms del campanar.