Cant alt

- 1988 -

El temple es trobava davant...

Autor: Jordi Pere Cerdà (Pseudònim de Antoni Cayrol )

El temple es trobava davant de la nostra era i al centre dels meus llocs juganers, la placeta, el torrent a sota, el cementiri vell per damunt. Tenia uns quatre anys quan el grupet dels meus companys va entrar-hi, i ens vam topar... amb els dimonis. Va ser un ensurt extraordinari de clamadisses, de corregudes... Els dimonis van resultar ésser dos quadres on hi havia pintats, a mida d'home, uns soldats romans. Les dones i el capellà, que estaven muntant el monument de Setmana Santa, s'havien descartat un moment, i els soldats feien part de l'espectacle.