Dins Bon viatge faci la cadernera

Ariola - 1990 - Madrid