El cor del senglar

Edicions 62 - 2000 - Barcelona