El Periódico

- 0 -

Plaça Letamendi

Autor: Joan Barril i Cuixart

Plaça Letamendi

La plaça de Letamendi va ser la plaça de la meva infància. Avui hetornat a passar per allà i les palmeres washingtònies devien haver crescut molt més que jo. Recordo que des de la meva habitació veia el carrer d'Aragó i un autobús mantenia periòdicament el motor al ralentí i a l'estiu aquest rumor nocturn em desvetllava. Des de casa meva es veien les teulades d'uralita d'un concessionari de la Seat i un parell de dotzenes de gats que esperaven l'almoina del veïnat. A la plaça de Letamendi em vaig barallar per primera vegada amb un nen desconegut que molestava unes nenes. Igual que Robin Hood robava als rics per donar-ho als pobres. Avui els xavals ja no es peguen per galanteria i l'estrèpit del carrer és molt superior al de l'autobús orfe de la meva infància. No només això:els gats han desaparegut i allà on abans s'obria l'esperança de la Seat avui es troba el sinistre edifici de la Delegació d'Hisenda equipat amb l'arbitrari armament fiscal de l'Agència Tributària. Per descomptat, el delegat no es diu Robin Hood.

 

8 de març de 2014