El sadismo de nuestra infancia

tr

LSB - 0 -

Cristina (fragment)

Autor: Terenci Moix

Cristina (fragment)

 

Hi havia, evidentment, un punt del nostre tot just aprenentatge de mascle en el qual ens retrobàvem en una assumpció que no devia res als nostres pares, que havien fet la guerra, i sí als diversos contactes i a les diverses lectures que, cadascú per la seva banda, havíem pogut emprendre. Vaig recordar la meva pròpia experiència, als catorze anys, quan treballava a les oficines d'auto accessoris Harry Walker i, un cop per setmana, els més joves de l'empresa havíem d'assistir a classes d'Educació Política —és a dir, de Falange— que s'impartien a la sucursal del carrer Aribau, a la sortida de l'horari laboral i mai en hores de feina. Algú s'estranyarà  que un any després —a punt d'acabar-se la dècada— escrivís en el meu diari d'aleshores la revelació que significà per a mi descobrir, davant el palau del Bisbe, una manifestació d'obres que es disposava a sol·licitar el recolzament de Sa Senyoria per a unes reivindicacions que pretenien exigir a les seves empreses?