Elegia

Pagès editors - 2009 - Lleida

Pots evocar el gris de les olives

Autor: Jaume Pomar i Llambias

Pots evocar el gris de les olives

o una agra olor de ruda amb papallones

i el zumzumeig constant de les cigales.

La bola de taronja i foc, immensa,

incendiava el mar. La gran planura

esdevenia asfalt vermell on l'aire

semblava fer, d'aquell instant immòbil,

la plenitud d'un so, l'eternitat.

Allí el silenci era la imminència

de l'inefable, en lluita declarada

contra el suau vibrar de les marjades

dins una simfonia de verdura.

El pas tranquil i seré de la llum

gravava, immòbil, formes i colors

abans de caure rere l'horitzó

on lentament el mar els devorava.