Els poetes romàntics de Mallorca

Editorial Moll - 1950 - Palma

Autor: Pere d'Alcàntara Penya Nicolau
Indret: Plaça de Cort (Palma)

La colcada (Fragment)

 

(Dia 31 de desembre)

 

Ja no sap ningú la història

del nostre gran Rei En Jaume.

Mustia està ja la pauma

que mos donà la victòria.

Tot s'ha perdut...; la Colcada

molts pocs la recorden ja,

d'aquella hermosa diada

dins breu temps ningú hi haurà

que en puga contar cap mot;

quan jo encara era fadrina...

—Contau-mos-ho tot, padrina!

Contau-mos-ho tot!

 

En tants d'anys com han passat,

la meva memòria flaca,

d'aquella festa tan maca

no en traurà cap ni trellat;

jo no veig res que em record

d'aquell temps les alegries...;

tothom, tothom ja s'és mort,

i com més transcorren dies

més se torna el cel funest,

més i més mon cos s'inclina.

—Digau-mos-ho prest, padrina!

Digau-mos-ho prest!

 

Quin dia aquell! Alimares,

tamborinos, xeremies,

balls pertot, i galanies

i alaques riques i rares,

retaulos, domàs, festers,

drap-rasos i branques d'om,

murta pel mig dels carrers

i la gent de gom en gom.

Quin dia aquell de més trui!

I era avui mateix, mesquina!

—Tal dia com vui, padrina?

Tal dia com vull?

 

—El pobre amb el ric mesclat,

els amos amb sos missatges,

confusos tots els llinatges

passejaven la ciutat.

i els menestrals més antics,

amb los penons de l'ofici,

duien com a bons amics

sense rancor ni malíci'

per conservar més les paus.

els esclaus a la Marina.

—Que hi havia esclaus, padrina?

Que hi havia esclaus?

 

—Callau, i teniu paciènci'

que tot, tot vos ho diré,

i res més vos contaré

si no escoltau amb silenci.

Doncs sabreu com en memòria

del dia de la Conquista

feien funció de tal glòria,

que era una cosa mai vista,

i admiració dels estranys,

que en venien... de la Xina.

—Que ja fa molts d'anys, padrina?

Que ja fa molts d'anys?

 

—Ja en fa molts; i s'aplegaven

davant Cort els cavallers

i a cavall molts de carrers

en processó transitaven,

a la moda antiga armats,

de cap a peus brufats d'or,

amb rics mantells adornats

de lama o tissú del bo;

per aquí anaven passant

cap a Santa Catalina.

—Per aquí davant, padrina?

Per aquí davant?

 

—Per aquí mateix, i amb ells

anaven vestits de gala

els tamborers de la Sala,

macers, mestres i virells,

i hi anaven els Jurats

amb les gramalles i els rissos,

curials i sobreposats,

el Regiment dels Suïssos,

i el Duc vestit de Virrei

amb senyors de sa oficina.

-Vestit com el Rei, padrina?

Vestit com el Rei?

 

Autor: Josep Lluís Pons i Gallarza
Indret: Creu dels Montcada i Puig de Saragossa (Calvià)

La mort dels Montcades

 

Als camps de Santa Ponça,

no gaire lluny del mar,

al mig d'una pineda

s'aixeca un pi més alt.

Lo cap sobre la soca,

l'esquena en el penyal,

Guillem lo de Montcada

greument hi jau nafrat.

Desfeta la lloriga,

la cinta sens punyal,

vermella i esmussada

l'espasa en té al costat,

la vista enterbolida,

cercant lo seu gemà;

del pit, mentres respira,

n'hi brollen glops de sang;

del Bisbe, qui l'auxilia,

la creu ne du a les mans;

d'alçar-la fins als llavis

no té força en el braç.

Entorn los homes d'armes

mirant-lo enrevoltats,

als altres que hi arriben

lo signen amb pietat

Donzells allí s'apleguen,

barons i capitans

i al mig de tot En Jaume

baixant de son cavall.

 

—Darrera aqueixes platges

ne veig finir lo sol.

Lo sol d'eixa diada

serà el meu darrer goig.

Plany al qui en terra estranya

lluny de sa pàtria mor.

 

Adéu lo rei En Jaume,

adéu rei d'Aragó:

amb Vós vinguí a Mallorca,

mes no hi entraré amb Vós.

Plany al qui en terra estranya

lluny de sa pàtria mor.

 

Mallorca serà presa,

venjat lo nostre afront;

esglésies ses mesquites

i creus ses llunes d'or.

Plany al qui en terra estranya

lluny de sa pàtria mor.

Autor: Mateu Obrador i Benàssar
Indret: Embassament de Cúber (Escorca)

La Roqueta

 

Anem, companys, ja és hora; deixem la terra plana,

les pampoloses vinyes, les valls i els sementers:

si al cim de la muntanya hem de pujar, feis via;

l'estel d'auba s'apaga... abans que trenc el dia

muntem aquests costers. [...]

 

Ningú romanga enrere: d'aquest replà ja veuen

brillant, com a de plata, la tavellada mar:

el vent aquí ja siula, la fondalada esglaia,

i travessant les boires la vista ja s'esplaia

per l'ample llunyedar.

 

Envant per les escletxes de cantelludes penyes!

El cor aviat batega, degota la suor...

Millor! més saborosa serà la reposada.

Companys, l'altura és nostra! ja hem feta l'arribada

al cim del Puig Major!

 

Quin alenar més ample! Oh estada delitosa

damunt aquesta altura, sens penes ni perills!

Aquí ramada terra tota sencera es mostra

la Pàtria benvolguda, la dels avis, la nostra,

la que ho serà dels fills. [...]

 

Los qui pel món traginen feixuc farcell de penes

los qui de dol i angoixa senten son cor malalt,

los qui del dubte viuen a dins la fosca cova,

los qui creents enyoren eterna vida nova

que venguen aquí dalt.