Ferida d'amor

Verdaguer, ombres i maduixes

Diversos - 2017 - Vic

Ferida d'amor

Autor: common.nocontent

Ferida d'amor

 

Verdaguer jove

Darrera dels mossos, que en mig de l'artiga

arranen los blats,

tot taral·lejant va ma dolça amiga.

 

Tot espigolant, se planta una espina

i es posa a plorar:

Roseta, què tens? Doncs què tens, per vida?

 

Roser

Al taló del peu m'hi puny una espina.

 

Verdaguer jove

Jo que hi vaig, li trec i el peu li embolico,

tot embolicant-li la nina sospira.

 

Roser

No sospiro, no,

pel peu ni l'espina; Verdaguer jove

sospiro per tu -per mi-

que me l'emboliques,

que curant-me el peu,

del cor m'ets ferida.

 

A la primera ullada

em vas ferir lo cor,

em vas tenir ferida

i t'amagues pel bosc.

 

Mon cor és una arpa

de cordes d'argent;

com l'amor les polsa,

sols l'amor les sent.

 

(Roser es queda el mocador)

 

RoserVerdaguer jove

No sospiro, no           No sospiris, no

pel peu ni l'espina;    pel peu ni l'espina;

sospiro per tu           sospires per mi

que me l'embolique   que te l'embolico,

que curant-me el peuque curant-te el peu,

del cor m'ets ferida.  del cor m'ets ferida.