Folklore de Catalunya. Cançoner

Editorial Selecta - 1979 - Barcelona

L'hereu Riera

Autor: Joan Amades i Gelats

L'hereu Riera

 

Per a Sant Antoni,

grans balles hi ha.

Per a Sant Maurici,

tot el poble hi va.
Tra la-ra-la, tra-la-ra-la, tra la-ra-la-là.

Tra la-ra-la, tra-la-ra-la, tra la-ra-la-là.

N'hi van tres donzelles,

són de l'Empordà,

l'una diu a l'altra:

—I a tu, qui el traurà?

Anem donzelletes,

anem a ballar,

que l'Hereu Riera

ens hi farà entrar.

La primera dansa

la'n treu a ballar,

la segona dansa

la nova arribà.

Perdonin senyores

que me n'haig d'anar,

que la meva amada

a la mort n'està.

—Déu vos guard, Maria,

Maria, com va?

—Per a mi, Riera,

molt malament va.

Se'n gira d'esquena,

a l'església se'n va.

Davant d'un Sant Cristo

se'n va agenollar.

—Senyor, que m'ajudi

si em vol ajudar,

ue em torni l'amada

que a la mort n'està.

Al cap dels nou dies

Maria es llevà,

a les tres setmanes

es varen casar.