La raíz de la mandrágora

La poesía, señor hidalgo - 2005 - Barcelona

A la memòria del trobador Cerverí de Girona

Autor: Gerard Vergés i Príncep

A la memòria del trobador Cerverí de Girona

Missenyor Jaume és bell com un arcàngel.
(Jo sóc pelut i rabassut, ventrut,
Ell ama Berenguera, que és esvelta
com una canya tendra vora l'aigua
i que té els pits com dos coloms blanquíssims.
(Jo folgo amb les criades i les meuques).
Rei d'Aragó, senyor de Montpeller.
(Jo no tinc ni camisa ni flassada).
Ell és amic de cavallers i savis.
(Jo d'aquell embriac dit Lo Templer,
al qual li surt el vi per les orelles).

Branda l'espasa el rei. (Tant se me'n fot!).
Jo brando el sirventès com una daga
que l'ànima fereix dels enemics.
I, si cal una rima d'amor dolça,
també la sé. O amarga com el sèver.
Jo, el més gran trobador, dono de grat,
als ignorants, proverbis; als rics, faules.
Margarides als porcs; als ases, roses.