Poesies [Ferran Soldevila]

- 1964 - Barcelona

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Indret: La Saboneria (Santa Maria de Palautordera)

Nit

Dels camps s'eleven veus fines i estranyes;
vers la marina hi ha un repòs excels;
coronen la foscor de les muntanyes,
pàl·lids i tremolosos, els estels.

Jo só abocat a ma finestra. Enfora
la nit sa via avellutada fa.
Un rellotge ha sonat lentament l'hora:
la mitja nit acaba de passar.

Eixint de cambra on encar llum vigila,
una música antiga, gerda i bona,
llisca sobre el silenci de la vila,
i en la pau de la nit dolçament sona.

De sentir de bell nou la cançó amiga,
l'ànima a poc a poc s'amoroseix,
sembla envaïda de suau fatiga
i en enyorança fonda defalleix.

¿On és aquella gràcil estimada
que en l'hora matinal i beneïda
em féu gustar la vida desolada,
però també la joia de la vida?

Ja d'ella no sé res. Ja no sé on mira
l'esguard que amanyagava tot mon ésser,
ni quina terra petja, ni on sospira
la veu que en el record encara em bressa.

Mes, nit alta, quan tot és adormit,
que sols en vetlla les estrelles són,
sento difondre's dins mon esperit
com un esglai dolcíssim i profon:
que encara en el silenci d'alta nit
sento el seu pas suau damunt del món.

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Indret: La Saboneria (Santa Maria de Palautordera)

El meu cor allà baix

El meu cor allà baix, en la vall del Tordera,
entre pins i pollancs,
amunt per la rosta drecera
fins a la masia dels porxos blancs.

La veuria de lluny, tan alta, tan clara,
que em somriu entre la verdor,
amb tendrors de promesa i de mare,
la meva llunyana alegria, la meva claror.

Ja he passat el canyar d'ombra blava,
la faixa dels avellaners.
Pins menuts que em volteu, jo us plantava
en els meus dies juganers.

Veig l'estesa de roba blanca
resplendint al sol del migjorn,
voleiant al llarg de la tanca,
mocadors saludant mon retorn.

Un gos ha bordat i un altre el seguia;
quan m'han conegut, quins glapits i quins salts!
I vola el meu nom per la masia,
des de l'alegria dels porxos alts!

Tot m'hi atrau, m'hi recorda, m'hi espera,
lluny d'aquests dols angoixants i mesquins...
El meu cor allà baix, en la vall del Tordera,
entre estepes i pins!

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Indret: La Saboneria (Santa Maria de Palautordera)

Clarors en l'ombra

Hi haurà dolces lluors dins la cisterna avara
i estrelles resplendents en la fosca del cel,
tremolarà la llum de l'alba, sola i clara,
i el pou servarà al fons, amagat, un estel.