Vindicación personal

Obras completas

BAC - 1948 - Madrid

Autor: Jaume Balmes i Urpià
Indret: Parc de Jaume Balmes (Vic)

Conclòs el curs de 1834-1835, me'n vaig anar a casa meva i no vaig voler tornar a la universitat: la guerra i la revolució anaven refermant, i jo preferia a la carrera universitària la foscor de la vida domèstica. A finals de l'any 1837 es va plantejar a Vic una càtedra de matemàtiques; i com el càlcul i la geometria no són ni cristins ni carlins i per altra banda la foscor del lloc no cridava l'atenció, no vaig tenir inconvenient d'encarregar-me d'aquest ensenyament que va continuar durant quatre anys. I és de notar que havent-se fet una funció solemne en l'obertura de l'establiment, vaig pronunciar el discurs inaugural, i no vaig pronunciar ni una sola paraula de política. Els testimonis viuen, i són a Vic. Del meu comportament en l'ensenyament no sóc jo qui n'ha de parlar, tots els que em van afavorir amb la seva assistència saben que no vaig dir mai ni una sola paraula de política. Més d'un cop va passar que s'interrompien els càlculs amb les campanades d'alarma o el toc de generala: si era possible continuar, continuàvem; o sinó, ens aixecàvem tranquil·lament i marxàvem. Els meus afanys es dirigien a obtenir bons deixebles; cosa que vaig aconseguir, tant en la part elemental, a què estava obligat, com en la sublim que vaig voler ensenyar, sense que estigués continguda en l'assignatura.

Autor: Jaume Balmes i Urpià
Indret: Tomba de Jaume Balmes al claustre de la catedral de Vic (Vic)

... no he dirigit cap pretensió al Ministeri en profit meu, no he pujat mai les escales del Palau Reial, no he adulat ningú, ni insultat ningú; he manifestat la meva opinió, sense reparar si agradava o disgustava a determinades persones, per elevades que fossin; he dit la veritat a tots els partits, agradable o ingra­ta, no he aconsellat ni lloat mai cap abús, encara que fos contra els meus adversaris polítics més decidits; [...] Amb aquesta conducta franca i lleial he aconseguit influir en l'opinió públi­ca: sí, influir, ¿per què no he de reconèixer el que és un fet més clar que la llum del dia? He arribat a influir en l'opinió pública, i en això, ho confesso, sento un plaer ben viu, perquè no res conec de més agradable que l'exercir influència sobre els homes per l'ascendent de la veritat; no res conec més grat que escriure una paraula i tenir una seguretat profunda que aquella paraula, al cap de poques hores, volarà a grans distàn­cies, i vibrarà en milers d'esperits, per produir una convicció o excitar una simpatia, com una espurna elèctrica que, sortint d'un punt, commou l'atmosfera fins a un límit remot.

Autor: Jaume Balmes i Urpià
Indret: Casa familiar de Jaume Balmes (Vic)

Sí, no tinc més patrimoni que la meva ploma, però la meva ploma és per a mi un patrimoni honrosíssim. i molt suficient per viure amb independència.