A casa, la il·luminació era a base d'oli...

Autor: Francesc Cambó i Batlle
Obra: Memòries (1876-1936) , 1981

A casa, la il·luminació era a base d'oli sota el regne de les llumeneres: una de més gran, a quatre blens, que s'encenien tots quatre, per al menjador, que s'instal·lava al mig de la taula; una amb dos blens encesos, que estava penjada a la llar per a llegir els diaris durant les tertúlies polítiques, i un bon nombre de llumeneres individuals, de les quals sols s'encenia un ble, amb tot i tenir-ne quatre, que servien per a anar al llit o trastejar per la casa; un armari, prop de la llar, era l'amari de les llumeneres. Molts anys després, visitant les ruïnes de Pompeia i el Museu de Nàpols i la superba Mostra Augustea, he pogut preguntar-me quina diferència hi havia en matèria d'il·luminació de la meva infància al començ de l'Era Cristiana... i molt més enrere.