A la sortida de missa primera...

Autor: Jaume Armengol i Coll
Obra: Camí de Tofla , 2010

A la sortida de missa primera del diumenge 19 de juliol, Inca era ocupada per falangistes i militars sense cap mena de resistència. El coronel en cap del Regiment d'Infanteria i el cap de la Falange local, amb la tropa i vuitanta milicians, envaïren l'Ajuntament, posaren la pistola contra el pit del darrer batle de la República, ocuparen Correus, Telègrafs, Telèfons, l'estació del tren i la Casa del Poble a punta de pistola i fusell, i evitaren una possible vaga general convocada per l'esquerra en defensa de la legalitat vigent. Els falangistes van treure fora totes les persones d'esquerra que eren dins la seu dels socialistes, les van fermar amb cordes com si fossin delinqüents i les van tancar en un calabós del soterrani de la caserna militar.