Ahir, conferència al Conferentia Club, al Ritz...

Autor: Ferran Soldevila i Zubiburu
Obra: Al llarg de la meva vida , 1972

B., 14 març [1936].

Ahir, conferència al Conferentia Club, al Ritz. El pensament anterior hi lliga. Anava molt ben preparat. Però temia agudament, no sense motiu, les meves falles físiques. No em va fallar res. I la conferència ha estat un èxit. La sala era gairebé plena, i ho hauria estat del tot si s'haguessin repartit les targes amb més temps, i si jo n'hagués fet circular alguna (no n'he donada cap). La mica de conversa al hall del Ritz, amb la gent de la Junta i altres personatges, em va anar molt bé: em va disposar perfectament per a la conferència. I diu Car­les que molts conferenciants, per exemple Maurois, no hi volen saber res, i s'aturen just un moment per sa­ludar.