Així, després de moltes cabòries...

Autor: Josep Trueta i Raspall
Obra: Fragments d'una vida , 1978

Així, després de moltes cabòries, i tal i com ho vaig escriure en una carta que The Times em va publicar el dia 1 de novembre de 1966, ens vam decidir per tornar a casa. Era el febrer del 1967. Abans, però, vaig anar a veure el qui aleshores era ambaixador d'Espanya a Londres, marquès de Santa Cruz, també exoxonià, que jo havia tractat algunes vegades en ocasions socials dels col·legis d'Oxford, per demanar-li si podia comptar amb la seva ajuda per a tornar a Catalunya. Em va dir que sí, que només em calia demanar... L'única condició que jo posava era que de cap de les maneres no acceptaria cap mena de medalla, i en això van complir la seva promesa, perquè durant la vida de Franco mai no em van molestar oferint-me penjolls de cap mena. També volia continuar britànic per raons de seguretat.