Al gran ressò tremolen los monts i els valls...

Autor: Manuel Milà i Fontanals
Obra: Obras completas (Opúsculos Literarios)

Al gran ressò tremolen los monts i els valls.

No menyspreeu les noves del vell joglar.

Ja s'acaba la gesta del pros Bernat,

que tingué braç de ferre amb cor lleal.

Vencé moltes batalles dels fers alarbs;

gran honor i gran terra sabé guanyar.

Regnava en l'Issavena, lo riu saltant,

i en les dues Nogueres ençà i enllà,

i en les aspres cingleres de l'alt Montblanc

als murs vells posà torres, viles poblà.

En Ovarra fundava monestir sant;

ses cel·les acollien monges cantants,

que ara preguen per l'arma del pros finat.

Allí en vas d'alabastre amb Teudia jau.

La cançó ja es finida del pros Bernat,

a Déu, que pau nos done, en sia grat.