Al veïnat de l'Hospitalet...

Autor: Baró de Maldà
Obra: Hospitalencs d'ahir , 1994

Al veïnat de l'Hospitalet queden dos ermites i capelles en la vasta planura de la Marina, l'una més cerca dels es­tanys de Port, de Santa Eulària Provençana i l'altra de la Mare de Déu de Bellvitge, en les immediacions del poble de l'Hospitalet azia el riu, i a la vis­ta del lloc del Prat. En esta última acut molta gent de l'Hospitalet, i de tota aquella comarca, en lo dia de Nostra Senyora de Setembre, que és sa festa major i en lo dia de Sant Jordi, tots los anys, lo poble de l'Hospitalet hi acut en professó de pregària.