Amants

Autor: Carles Riba i Bracons
Obra: Del joc i del foc (Obres completes 1) , 1965

LVI

AMANTS

La nit i el dia
el son amb els seus somnis,
el goig, la pena,
tot sembla que ens amagui
i que millor ens desperti.