Amb en Manuel [gendre de Patxot] hem ajudat

Autor: Rafael Patxot i Jubert
Obra: Guaitant enrera , 1952

Amb en Manuel [gendre de Patxot] hem ajudat el Dr. Joan a redactar i a expedir els primers telegrames oficials i hem tractat de les disposicions a prendre amb urgència, o sia, de l'embalsamament i del trasllat a La Valsainte... Passat el primer sotrac, de mica en mica, tothom s'ha anat situant i la Mare Priora ha demanat per a treure la fotografia del cardenal en el seu llit de mort, cosa que ha fet una monja artista de la mateixa casa... No contenta amb la fotografia, com que la monja que les ha preses és escultora, ha pregat a la Mare Superiora que demanés per a treure la «maquette» del cardenal, treball que, si de cas, farà el seu mestre escultor... El Dr. Joan hi ha accedit. Amb en S. han redactat una nota breu per al diari «La Liberté», a fi que no diguessin cap disbarat per causa d'informació errada; quan el públic la llegirà, el trasllat ja serà fet, puix que el diari surt a migdia.