Amor per Na Camel·la

Autor: Jaume Vidal Alcover
Obra: El dolor de cada dia , 1990

Amor per Na Camel·la (fragment)


— els arbres ensopits sota una pols d'Eixample—,

pel camí de Bandrís, on hi havia

un pou, un banc de pedra i un fons de figuerals,

amor camins enllà, se'ns esgrellaven

ombra dels garrovers i la llum tendra

de les menudes margalides blanques,

se'ns descloïa el temps, se'ns esfloraven

camins —adéu!, adéu! — que no sabíem,

bolcats de pols, vou-veri-vou de carros,

amor, amor, amor per les afores...