Andalet, a la fi, entra al portal del Casino Comercial...

Autor: Joan Duch i Agulló
Obra: Homes i màquines , 1930

Andalet, a la fi, entra al portal del Casino Comercial. L'altre el veié pujar l'ampla es­cala, tota ornada de plantes i de flors i amb un passadís de catifa al mig. I es queda in­decís al carrer contemplant el cartell anun­ciador de la festa major de Grisalla, el qual ostentava dues dones fetes de fum blanc ca­ragolat eixint de dues alíes xemeneies fabrils. Ésser soci del Casino!... Anar mudat i fumar puros!... Ell, enguany no; pero l'any vinent ben segur que ja ho podria fer, també. Pot­eer ja seria fadrí paleta. D'uns quants mesos ençà s'havien vist poc amb Andalet. Polit anava atrafegat acudint a l'escola de dibuix a les hores lliures del treball, i mentre ell s'escarrassava, el seu amic devia anar a aprendre de ballar, i qui sap si havia canviat d'ofici i tot! El cert és que s'endinsa al Co­mercial com si fos a casa seva. "I bé; ha nas­cut de peus, l' Andalet. Per ara ja el tenim soci del Casino... Sempre li ha agradat de fer el fatxenda", remuga Polit, amb una om­bra d'enveja als ulls