Aquell piset humil del carrer de la Riera...

Autor: Jaume Collell i Bancells
Obra: Del meu fadrinatge , 1920

Aquell piset humil del carrer de la Riera, n.° 4, li venia molt estret a la novella societat que anava fent-se més gran cada dia; i acabat el quinquenni, arrencà el vol per anar-se'n a fer-se un niu platxeriós al segon pis de Casa Rol. S'hi entrava per una porta a l'àngul reconada que feia a la vella placeta del Pallol, al costat de l'hostal de ca l'Ayguadé i de can Rosconi, cantonada al carrer d'Isabel. Tota aqueixa topografia no se la po­den pas reconstruir en sa imaginació los qui passant pel carrer d'en Verdaguer, contemplen la sumptuosa casa Comella edificada sobre el solar de la senyorial Casa Ferrer (Rol). Lo segon pis on s'instal·là en l'any 1865 el Círcol Literari, era una habitació suficientment espaiosa, amb una regular sala de sessions; sala de lec­tura amb ses llibreries, dues peces pel cafè, i una saleta semicircular, que en dèiem nosaltres pomposament la rotonda i en ella hi havia el piano. Aquesta saleta era la part alta d'una de les velles torres de la muralla de les Devallades i tenia una vista esplèndida del Ponent de la Plana. Les postes de sol que jo hi havia contemplat des d'aquella alegre miranda, tot filant els ensomnis de joventut!