Aquestes mesures i aquest pla d'activitats...

Autor: Josep Carner i Ribalta
Obra: Sícoris (Biografia d’un riu català)

Aquestes mesures i aquest pla d'activitats injectaren un major impuls als treballs de construcció de la presa. Un nou desfici imperà arreu del campament amb l'afany de la pròxima terminació del dic. Des dels llocs elevats de la Direcció a les files modestes dels peons, passant per les taules de treballs dels enginyers i administradors, i per les casetes dels llisters i caps de brigada, arreu es sentí la pressió del nou mot d'ordre. Calia cobrar la primera victòria! Deixar la presa acabada! Veure aixecat el mur de contenció! Amb simultaneïtat, hom començaria a prendre mesures per fer front als problemes de l'embassament. Calia preparar de manera definitiva la conca riberenca que havia de contenir els 163 milions de metres cúbics d'aigua embassada. Calia disposar les comportes i canals de desguàs els quals, obedients a càlculs precisos, permetrien la paulatina puja de les aigües i la lenta formació del llac de 70 metres de fondària ran de la resclosa. Que ningú no es precipités. Que tothom mantingués la serenitat deguda. L'empresa fóra acomplida amb calma i precisió. Fins les forces de la natura col·laborarien a l'obra. L'absorció natural produïda per la terra àrida forniria un marge de temps. L'evaporació resultant de l'assoleiament de les aigües laboraria en igual sentit. Amb tot, calia treballar amb afany i celeritat per tal de descartar qualsevol rampell del riu. Una riuada intempestiva, uns aiguats eventuals, una nevada prematura amb la consegüent fosa de neus, podien capgirar tots els càlculs. Els treballs de la presa eren actualment com una obra en curs de modelació: estaven tot just insinuats en argila tendra. Tenien encara el toc amorós del fang en mans de l'artista. Calia actuar amb tota cura per arribar a un feliç consolidament. Calia ésser fort i a la vegada delicat. S'imposava tanta serenitat com fermesa, tanta gosadia com presència d'esperit. Era així com l'embassament arribaria a performar-se. Era així com aquella creació d'artifici cobraria la fermesa necessària per poder perdurar a través del temps. Només aleshores, quan aquella obra humana quedés fosa amb les pròpies creacions de la natura, quan l'enorme massa d'aigua emplenés l'extens receptacle que hom li havia creat, quan la magnífica tolla lluminosa s'estengués com un mar de reflexos al fons d'aquelles gorges fins adés poblades de foscors, no fóra el moment de cantar la gran victòria. I així i tot, l'obra no fóra encara totalment acabada. Sorgirien aleshores les tasques immediates immanents a la terminació de la portentosa central elèctrica. Fóra, a la fi, aqueixa caixa màgica de turbines i dinamos, de generadors i transformadors de corrent, la que produiria el miracle. Com un dinosaure insinistrat, com un Hèrcules sotmès, com un monstre aquàtic engolint i digerint el vertiginós doll de l'aigua, la central infantaria i distribuiria la fabulosa força hidroelèctrica tornada un prodigi d'energia i de llum.