Castell de Berga

Autor: Joan Serra i Casals
Obra: Hora d'Argent. Antologia poètica I , 2000

Castell de Berga

El rovell sagna. El verd s'enfíla.
La pedra canta. La runa cau.
L'hora hi refila,
molla de cel, xopa de blau.

Era ahir una opaca engruna
—ortigues grises, ocre, fenàs—.
Com s'hi adormia la lluna
i com s'hi omplia de pols el nas!

Ha girat full. Té fesomia.
La mandra ha mort. Aires novells.
Quan salta el dia,
oh, com hi canta l'escolania
de campanetes i de clavells!

Les orenetes se'n van a missa.
El cel endreça els blancs teulats.
El castell és una xiuladissa
i en blaus dolls trinquen ritmes i esclats.

El castell brilla amb batec d'oda;
porta una palma d'espai i atzur.
El castell reïx, mentre el temps roda,
com una palma, cara al futur.